Tiếng ViệtEnglish

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập,

               Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Tel: +84 24 3555 1269
  • Email: hr@nhatminhmedical.com.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

  • Địa chỉ: 171 - 173 Điện Biên Phủ, Đa Kao,

                Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Tel: +84 28 3820 8383
  • Email: hr@nhatminhmedical.com.vn