Tiếng ViệtEnglish

Máy gây mê kèm thở trong phòng cộng hưởng từ